ÅSELE. Nu vill politiker i Åsele säga upp avsiktsförklaringen kring akutbilen med landstinget.