GÄVLEBORG. Landstingets Gävleborgs ambulanser kör redan i dag med viss övervikt då det ständigt förs in mera utrustning i bilarna.