Vidhåller att ambulansen på Sahlgrenska bör åtalas

GÖTEBORG. Arbetsmiljöverket har begärt överprövning av åklagarens beslut att inte gå vidare med ärendet.

Läs mer: https://vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2013/Oktober/Aklagaren-la-ned-forundersokningen-mot-Sahlgrenskas-ambulansverksamhet/