Venbornas livlina ska bli starkare nästa år

LANDSKRONA. Räddningsbåten ”Svärdet” har räddat folk på Ven sedan 1999 men döms nu ut av chefer och personal. En efterträdare kan komma sommaren nästa år – men mycket kan gå fel.

Läs mer: http://www.hd.se/2017-02-26/venbornas-livlina-ska-bli-starkare-nasta-ar