Västmanland tar över dirigeringen av ambulanserna

VÄSTERÅS. ”Det här är unikt i Sverige. Nu har vi hela vårdkedjan i egen regi”, säger Denise Norström (S), ordförande i ambulansdirigeringsnämnden.

Läs mer: http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2991573--nu-har-vi-hela-varden-i-egen-regi-