TRELLEBORG. Anställda som beordras in på sina lediga dagar, vikarier som kör ambulansen efter bara några dagars utbildning och luckor i bemanningen som innebär att ambulanser tvingas stå still.