VÄSTMANLAND. Vårdförbundet i Västmanland vill att landstinget undersöker hur det är ställt med arbetsmiljön inom hela ambulanssjukvården i länet. En nyligen gjord arbetsmiljöundersökning vid ambulansen i Fagersta visar att förtroendet saknas för ambulanssjukvårdens ledning.