TRELLEBORG. Invånarna i Trelleborgs kommun kommer inte att få sämre ambulanssjukvård trots att antalet dygnsambulanser minskar på stationen i Trelleborg.