VÄSTERÅS. Vårdpersonalen gjorde rätt som tvingade med en berusad man för vård, har vårdinspektionen beslutat.