Vägrade åka ambulans

VÄSTERÅS. Vårdpersonalen gjorde rätt som tvingade med en berusad man för vård, har vårdinspektionen beslutat.

Läs mer: http://vlt.se/nyheter/brottolyckor/1.2327511-vagrade-aka-ambulans