”Vägambulanser räddar fler liv än helikopter”

VÄRMLAND. För samma summa som en ambulanshelikopter kan landstingets skattebetalare få 10-15 vägambulanser, Det skulle öka tillgängligheten för akutsjukvård, patientsäkerhet och arbetsmiljö för ambulanspersonal mer än en helikopter.

Läs mer: http://www.vf.se/nyheter/allman/vagambulanser-raddar-fler-liv-helikopter%E2%80%9D