LUDVIKA. Den 20 juni 2011 slog akuten igen i Ludvika. I statistiken syntes det direkt att ambulansernas utryckningstider ökade som en följd av att fler patienter skulle köras till Falun. Det senaste året har utryckningstiderna dock inte öka