Utryckningarna minskar för NÄRF

TROLLHÄTTAN. Automatlarmen minskar, samtidigt som falsklarmarna upptäcks lättare. Inre befäls-tjänsten verkar vara ett vinnande koncept på NÄRF i Trollhättan.

Läs mer: http://ttela.se/start/regionalanyheter/1.1722322-utryckningarna-minskar-for-narf