ÖSTERSUND. Några utbildade räddningsdykare finns inte hos länets räddningstjänster. Fridykning är det som  står till buds när de rycker ut på  ett drunkningslarm.