UPPLAND. Det stormar i leden bland deltidsbrandmännen. Ett nytt kollektivavtal har lett till hot om massuppsägningar.