Upphandlingen av ambulansflyg överprövas

UPPHANDLING. Svenskt Ambulansflygs upphandling av sex flygplan ser ut att försenas då en av de förlorande anbudsgivarna begärt överprövning av affären värd drygt 600 miljoner kronor.

Läs mer: https://upphandling24.se/upphandlingen-av-ambulansflyg-overprovas/