KARLSTAD. Kammarrätten i Göteborg har beslutat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska betala 1,1 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Anledningen är att myndigheten för två år sedan slöt ett avtal med SOS Alarm utan att någon offentlig upphandling hade genomförts.