Upphandling av SOS-tjänst olaglig men samhällsviktig

KARLSTAD. Kammarrätten i Göteborg har beslutat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska betala 1,1 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Anledningen är att myndigheten för två år sedan slöt ett avtal med SOS Alarm utan att någon offentlig upphandling hade genomförts.

Läs mer: http://www.dagensjuridik.se/2014/12/upphandling-av-sos-tjanst-olaglig-men-samhallsviktig-avtalet-fortsatter-galla