ROBERSFORS. Räddningstjänsten i Robertsfors och Ånäset stred länge för att få utrusta sina utryckningsfordon med hjärtstartare. Nu finns de på plats, men kommer inte till användning på grund av en tvist om vem som ska stå för kostnaderna, några hundralappar per år, vid en utryckning.