SUNDSVALL Snart tas beslutet om att ambulanssjukvården i Västernorrland ska bemannas med två sjuksköterskor. – Vi vill göra det här för att höja kompetensen, säger Mika Nevalainen, enhetschef vid ambulanssjukvården på Länssjukhuset.