Ambulanser och akutbilar till Blekinge

KARLSKRONA. Två nya ambulanser och två akutbilar ingår bland satsningarna i landstingets budget för år 2015, som i dag beslutades av landstingsstyrelsen

Läs mer: http://www.ltblekinge.se/arkiv/nyheter2014/ambulanserochakutbilarsatsningibudget.5.2d10cdb214602cad5251e2.html