KARLSKOGA. Jerry Lidberg blir den tredje ägaren till TM:s Ambulans, ett lokalt företag som har uppdrag i hela landet. TM:s Ambulans förfogar över åtta ambulanser och har 70-talet timanställda på lönelistan.