YSTAD.  Efter ett yrkesliv som tullhund går Peppsi i pension. I veckan sniffade hon sig igenom sin sista arbetsdag.