SALA. Räddningstjänsten i Sala-Heby har fått tio nya deltidsbrandmän. ”Nästan hälften av de nyanställda är kvinnor”, säger Ove Jansson, operativ chef.