Tio anmälningar mot Skånes ambulanser

SKÅNE. Tio lex Maria-anmälningar har gjorts från ambulanssjukvården i Skåne det senaste året. Situationen är så pass allvarlig att Socialstyrelsen startar ett eget tillsynsärende för att kontrollera Region Skånes kontroll av ambulanssjukvården.

Läs mer: http://www.skanskan.se/article/20120817/NYHETER/708179979/1007/-/tio-anmalningar-mot-skanes-ambulanser