Teamet för avancerad räddning igång

HÖGANÄS. Sen en dryg månad kan folk som behöver sjukvård i svår terräng inte längre bara förlita sig på enbart brandmän. Ambulansen är återigen igång i teamet för avancerad räddning.

Läs mer: http://www.hd.se/2016-07-20/teamet-for-avancerad-raddning-igang