Först 90 000. Sedan 112. Nu kan vi få ytterligare ett nytt larmnummer att ringa: 113 13.