SKÅNE. Pulveriserat privatliv och minskad arbetsglädje. Sjuksköterskor uttrycker oro över tunga arbetspass inom ambulanssjukvården. Nu vädras missnöjet till Falcks ledning.