Stor internationell insats mot olagliga läkemedel

STOCKHOLM. 58 personer har gripits och över 9,8 miljoner tabletter har tagits i beslag till ett värde av 290 miljoner svenska kronor. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

Läs mer: http://www.tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/pressmeddelandestorinternationellinsatsmotolagligalakemedel.5.7f666dc013f3d5de7089f3.html