Sverige och Stockholm saknar läkare inom stora delar av den akuta vården ute på fältet i ambulanssjukvården.