SSG Ambulans i Sverige AB överklagar SLL:s tilldelningsbeslut

VÄDDÖ. SSG har idag fredagen den 23/2 lämnat in ansökan om överprövning av Stockholms läns landstings upphandling avseende Vägburen ambulanssjukvårdstjänst till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Läs mer: http://www.ssgaisab.se/index.php/kontakt