Specialstegen – gårdshävaren går mycket sällan att använda

GÖTEBORG. Räddningstjänstens specialstege var tänkt att användas för att undsätta personer som bor högt upp och som endast har fönster mot innergården. Men förutsättningarna att använda stegen är i princip obefintliga och räddningstjänsten har nu beslutat att ta stegen ur bruk. Förhoppningen är nu att fastighetsägarna bygger alternativa utrymningsvägar.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/raddningstjansten-varnar-350-lagenheter-i-goteborg-saknar-alternativ-utrymningsvag