Personal på Falck Ambulans i Sydvästskåne slår larm om att företaget fortlöpande dräneras på kompetent personal. Orsaken är ett utbrett missnöje med arbetsförhållandena. – Det som genomsyrar är att man inte trivs med hur man blir behandlad. De ser inte dig som kollega, du är ett nummer i raden, säger en anställd.