AVHANDLING. Medicinska nödsamtal till larmcentralen utgör en hörnsten i akutmedicinsk infrastruktur.