SOS Alarms utredning JO-anmäls

STOCKHOLM. Den utredning som SOS Alarm gjorde efter ett uppmärksammat dödsfall innehåller felaktigheter, enligt en anmälan till JO.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/jobb/sos-utredning-jo-anmals/