STOCKHOLM. Efter kritik mot SOS Alarm där operatörens bemötande och bedömning i enskilda fall lett till dödsfall, skärps nu kraven på personalen. Numer tar SOS Alarm hjälp av Rekryteringsmyndigheten, som genomför en rad psykologiska tester vid nyanställning.