”SOS Alarm klarar inte av sitt uppdrag”

DEBATT, Varje dag riskeras patientsäkerheten när patienter felbedöms av SOS-operatörer. SOS Alarm har inte de resurser eller den kompetens som krävs för att göra en säker ambulansprioritering, skriver sjuksköterskan Per-Anders Nordström som nu lämnar SOS Alarm.

Läs mer: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sos-alarm-klarar-inte-av-sitt-uppdrag-18991