MELLERUD. Dödsolyckan med den voltande brandbilen kastar en mörk skugga över Posomgruppen i Mellerud, men i övrigt har 2013 varit ett normalt år för krishanterarna – långt från det hemska 2011 då tillbuden stod som spön i backen.