SVERIGE. Traumasjukvården bör nivåstruktureras precis som cancervården. Det anser Socialstyrelsen, som på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag för hur landstingen kan bli bättre på att hantera allvarliga händelser med många skadade.