KARLSTAD. I år har färdigutbildade läkare, sjuksköterskor och 19 andra yrkesgrupper inom hälsa och sjukvård fått vänta extra länge på sina legitimationer. Och utan rätt papper, ingen riktig anställning.
– Socialstyrelsens handläggningstider är oacceptabla, tycker Gunnar Blomqvist, personalchef på landstinget.