SVERIGE. Men vi börjar få nog. Vi känner oss oönskade och förbannade om vartannat, skriver deltidsbrandmän från hela landet.