LINKÖPING. Nationell samordning och tidiga beslut. Det är två nycklar för att vården ska klara av att hantera krissituationer enligt en ny avhandling.