SKÅNE. I flera år har sms-livräddning funnits i Stockholm. Region Skåne sneglar på systemet, som bidrar till snabbare hjälp vid hjärtstopp.