SKÅNE. Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd utreder möjligheter att starta sms-kedjor av frivilliga personer som behärskar hjärt- och lungräddning.