REGION SKÅNE. Privata Falck Ambulans och Samariten får inte fortsätta köra ambulanserna i Skåne. Den rödgröna ledningen i Region Skåne vill återta hela ambulansverksamheten i egen regi.