STOCKHOLM. Stockholms läns landsting tar inte över ambulansdirigeringen i egen regi. Istället planeras en direktupphandling av SOS Alarm.