SKÅNE. Stora delar av Region Skånes ambulanspark är sliten och vissa bilar borde ha bytts ut för länge sedan. Det anser vårdförbundets representant, Rickard Uppenberg. Enligt Falck Ambulans beror det på försenade leveranser från Europa.