KRAMFORS. När tillståndet för en kvinna på ett korttidsboende i Kramfors försämrades, begärde hennes make att ambulans skulle tillkallas. Personalen avstod och dagen därpå avled kvinnan, enligt en anmälan till Socialstyrelsen.