USA - VIDEO. Hur ska polisen göra för att komma närmare kidsen? I Sverige har försök gjorts med att måla polisbilar med ”Aina” – slang för Polisen.