KARLSKOGA. I takt med att trafiken ökar så ökar även otryggheten, särskilt för de som arbetar oskyddat på våra vägar. För att öka säkerheten har Bergslagens räddningstjänst ändrat sina rutiner vid trafikolyckor.