Skåne ska dirigera ambulansen själva

REGION SKÅNE. För att ambulanser ska prioriteras rätt och lotsas snabbt till patienten vill Region Skåne ta över denna funktion i egen regi.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/03/16/skane-ska-dirigera-ambulansen-sjalva/