KALMAR. Att Kustbevakningen flyttar från Kalmar innebär att Sjöräddningssällskapet nu oftast blir ensamma vid räddningsinsatser i Kalmarområde